úvodní stránka|seznam her|soubory ke stažení|řešení problémů|kontakty a informace|RSS kanál
STRONGHOLD CRUSADER II

6. leden 2016
Kompletní Stronghold Crusader II nyní k dispozici pro každého

Poslední rozšiřující aktualizace hradní simulace Stronghold Crusader II přináší čtveřici nových map, optimalizuje pohyb dělníků a všem hráčům zpřístupňuje dvě minikampaně určené původně pouze pro předobjednávající. Do budoucna pak již vývojáři žádná další DLC ani nový obsah pro hru jednoho hráče neplánují.

Delivering Justice
V minikampani „Delivering Justice“ se stáváte jedním z posledních vznešených křižáckých pánů. Ve snaze udržet pořádek a zabránit dalšímu prolévání krve ve Svaté zemi musíte chránit zranitelné arabské kupce, odrážet tlupy útočníků a nakonec i obsadit hrad nepřítele kontrolujícího cestu do Jeruzaléma. A zatímco se budete snažit zpacifikovat rozvratné živly a zachovat mír, budete si navíc muset i vyrovnat účty se svým starým známým.

Freedom Fighters
V minikampani „Freedom Fighters“ se stáváte neohroženým arabským vůdcem odhodlaným zatlačit zpět nezvaná křižácká vojska. Poté, co ubráníte Saladinovo mírumilovné hospodářství před podlým útokem křižáckých zbabělců, se musíte připojit k šáhovi a vyrazit do protiútoku. Jakmile vylákáte křižáky z jejich hradu do otevřené pouště, budete jim moci zasadit rozhodující úder a zaútočit na horský tábor, ve kterém se odehraje konečná bitva.

Každá z těchto minikampaní obsahuje dvě mise časově zasazené do příslušné příběhové kampaně Stronghold Crusader II a nabízí nové scénáře, achievementy a výzvy pro všechny hráče bez ohledu na jejich um. Zakoupit si je můžete samostatně nejenom na Steamu, ale rovněž i na GOGu.

11. listopad 2015
Poslední DLC pro Stronghold Crusader II a digitální Ultimate Edition nyní k dispozici

DLC „The Jackal & The Khan“ je posledním rozšířením pro oblíbenou hradní simulaci Stronghold Crusader II, které přináší devět nových misí spojených v kampani pro jednoho hráče, dvě nové postavy řízené počítačem, deset achievementů, pět dalších štítů a vlastní podobu hradu pro každou z nových postav.

Šakal i Chán jsou vyvrhelové, kteří přežívají jen díky své prohnanosti a oddanosti svých mužů. Osudem těchto vojevůdců je vést vojska napříč divokými pustinami a položit základy vlastních svatých říší. Dusot kopyt jejich koní duní písečnými planinami a jejich válečníci touží vymazat otisky vašich stop ze zdejších bojišť. Prudkost a houževnatost, s níž Šakalova a Chánova vojska bojují, představují výzvu i pro ty nejzkušenější hráče série.

Nová postava: Šakal
Šakal, zkušený vojevůdce skrývající svou tvář za velkou kovovou přilbicí připomínající šakalí hlavu, se vrací zpět domů. Poté, co je na konci původního Strongholdu Vlk probodnut mečem a svržen z věže vlastního hradu, je odvezen na východ, kde se ho Šakalovi a jeho spojencům povede jako zázrakem zachránit. Šakal napraví Vlkovi jeho polámané kosti, stane se jeho věrným služebníkem a nakonec se mu podaří zabít Krále a nahradit Vepře na pozici hlavního Vlkova vojevůdce. Na rozdíl od Vepře nebo Krysy se však Vlka nebojí. Nesouhlasí-li s jeho rozkazy, neváhá se mu postavit jako sobě rovnému. Poté, co se nezdaří jeho tažení proti Chlapci, rozhodne se Šakal svého tvrdohlavého pána opustit a vrátit se do své rodné země. Zde čeká na svou příležitost pomstít se v pravou chvíli všem, kteří mu kdy ukřivdili.

Nová postava: Chán
Chán je kočovník úzce spjatý se svou zemí – jak svou minulostí, tak herním stylem. Většinu svého dospělého života strávil jako vůdce tlupy potulných bojovníků, jeho muži jsou však spíše než žoldáky lačnícími po bohatství válečníky bez domova toužícími po velkolepých bitvách a slavných vítězstvích. Chánovo neuspořádané vojsko si za celá léta pod jeho vedením nevytvořilo žádný opěrný bod a místo toho raději putuje světem, aby mohlo dosahovat stále nových a nových vojenských úspěchů. Jeho muži se pohybují v nezkrotných tlupách a nezajímá je nic jiného než nekonečné drancování.

Všichni majitelé Stronghold Crusader II získávají navíc zdarma pět nových map pro režim šarvátky a hru více hráčů.

Digitální Ultimate Edition Stronghold Crusader II obsahuje celkem 70 misí pro jednoho hráče (základní hru a všechna čtyři DLC), 16 postav a 5 herních režimů, dále rovněž artbook, soundtrack a Stronghold Crusader HD ze Special Edition, jakož i druhou kopii Stronghold Crusader II, kterou můžete věnovat příteli. V této edici navíc naleznete i bonusové minikampaně „Delivering Justice“ a „Freedom Fighters“ dříve dostupné pouze těm, kteří si hru předobjednali, a také deset nových štítů. Ultimate Edition zkrátka obsahuje vše, co kdy vývojáři pro Stronghold Crusader II vytvořili.

DLC „The Jackal & The Khan“ seženete na Steamu až do konce tohoto týdne s 33% slevou. A ti, kteří dosud s koupí Stronghold Crusader II váhali, mohou nyní ušetřit pořízením si Ultimate Edition.

8. červenec 2015
Nové DLC „The Templar & The Duke“ pro Stronghold Crusader II je k dispozici

Tento dodatečný obsah ke stažení přináší novou příběhovou kampaň se sedmi misemi, dvojici nových postav se zcela odlišným původem, hodnotami i silnými stránkami, vlastní hrad pro každou z těchto postav, prohnanější nepřátele řízené umělou inteligencí upravené podle požadavků hráčů, deset nových achievementů a pět dalších štítů.

První z nových postav je surový válečník, jenž je živoucím ztělesněním všech nejasných motivací halících pozadí křížových výprav, druhou pak následník krále Filipa z původního Stronghold Crusaderu. Oba dva touží dosáhnout ve Svaté zemi slavných vítězství, ale zatímco Templář ji chce očistit od kacířů, Vévoda doufá, že konečně vystoupí z Filipova stínu.

Templář
Templář kdysi býval řadovým vojákem v armádě krále Richarda, ve třetí křížové výpravě však už zastává post vyššího vojenského velitele. Jedná se o fanatika v tom nejčistším smyslu slova, který byl povýšen poté, co prokázal svůj neutuchající zápal pro svaté křížové tažení i svou schopnost přenést své zanícení na ostatní vojáky. Jako bývalý pěšák strávivší řadu let na křížových výpravách se Templář nyní považuje za posla Boží spravedlnosti. Templář ztělesňuje neochvějnou víru všech velitelů křížových výprav ve své poslání i to, co vše jsou pro jeho splnění ochotni udělat.

Vévoda
Vévoda přicestoval až z Francie, aby se připojil k „vznešenému boji“, a teď doufá, že na něm ulpí alespoň část slávy plynoucí z účasti na svatém tažení. Vévoda je však především prospěchář, který je vždy připraven ustoupit a tvrdit, že se na žádné křížové výpravě nepodílel. Alespoň pro tento okamžik je nicméně ochoten propůjčit své značné jmění a politický vliv tažení krále Richarda. Vévoda je marnivý a domýšlivý vůdce, který své panské móresy pochytil již v dětství, kdy byl rozmazlován na francouzském královském dvoře. I přes to, jak upjatě Vévoda navenek působí, mu chybí zabijácký instinkt politika, který by z něj udělal schopného vládce. Výsledkem je člověk chovající se sebejistě, který si je však ve skutečnosti nejistý sám sebou a který se k třetí křížové výpravě přidal unáhleně ve snaze dokázat ostatním svou cenu.

Balíček bezplatných map pro všechny majitele hry
Steam verze Stronghold Crusader II je nyní rovněž bohatší o trojici nových map, které lze hrát v online hře více hráčů i v offline šarvátkách proti počítači. Na mapě „Tight Corner“ dochází ve stísněných prostorách ke spoustě soubojů na blízko a jelikož se tyto souboje běžně přelévají i do dalších oblastí, mohou hráči očekávat, že budou často vtaženi do šarvátek mezi svými nepřáteli. Na mapě „Outposts“ na vás kromě dalších velitelů čekají také tlupy vyvrhelů řízených počítačem, které se toulají krajem a které si budou činit nárok na jeho jednotlivé oblasti, dokud je nerozdrtíte. A jak napovídá název „Mountain Climb“ (výstup na horu), vyznačuje se třetí nová mapa opevněnou pozicí ve svém středu, díky čemuž je snaha porazit hráče, který ji obsadí jako první, skutečnou „bitvou proti kopci“.

DLC „The Templar & The Duke“ je nyní na Steamu k dispozici s 33% slevou.

18. květen 2015
Nové DLC „The Emperor & The Hermit“ pro Stronghold Crusader II je nyní k dispozici

Tento dodatečný obsah ke stažení přináší nové tažení pro jednoho hráče rozdělené do sedmi misí, dva protivníky s vlastním hradem řízené počítačem, deset dalších achievementů a pět nových štítů.

Císař a Poustevník představují duchovní nástupce Císaře a Opata z původního Stronghold Crusaderu, neboť i je žene kupředu náboženský zápal a neukojitelná touha „očistit“ své nepřátele. Jelikož jsou oba slepě následováni davy fanatiků, končívá většinou tato očista docela obyčejným krveprolitím. Oba dva noví vůdci tak představují nebezpečnou hrozbu pro všechny zúčastněné strany konfliktu.

Nové mise
Po letech strávených v ústraní tichým velebením Boha se Poustevník nechal zaslepit kacířskou představou o svém svatém poslání a ujal se velení nad legiemi asasínů, kteří mají zajistit, že jeho nepřátelé neuvidí z jeho přibližujících se armád o nic víc než on sám. Z dálek však přichází Císař – postarší muž, jenž se při rozšiřování své svaté říše s pomocí obrovských armád nezastaví před ničím. Abyste se probojovali sedmi misemi odehrávajícími se na nových, unikátních mapách, bude vaše bitvami zocelená mysl muset přijít s řadou vynalézavých taktických manévrů. Čeká na vás totiž to dosud nejobtížnější vojenské tažení.

Nová postava: Císař
Císařovy kořeny sahají až do Německého království, kde kdysi býval vysoce postavenou osobou uznávanou v celém známém světě. Poté byl však vyobcován z církve a znevážen v očích svých následovníků, a tak mu nezbylo než se postavit do čela frakce fanatiků, kteří věří, že ho sám Bůh povolal k tomu, aby je zavedl do Svaté země. Císař si není vědom žádných závazků vůči svým bližním, a proto se ve snaze získat zpět svou někdejší moc a postavení nezastaví před ničím.

Nová postava: Poustevník
Poustevníkovi se dostalo silně náboženské výchovy v zemích, které nyní slouží pouze jako bojiště, a tak je vůči postupujícím křižáckým hordám naladěn silně negativně. Poustevník se v sérii Stronghold vyjímá tím, že nedisponuje žádnou zděděnou autoritou – nepochází z královského rodu, nevyrůstal ve vojenském prostředí ani se nenarodil do šlechtického domu, který by mu zajišťoval vysoké společenské postavení. Ovládá však armádu náboženských fanatiků, které stejnou měrou uráží křižácká invaze a kteří stejně jako on touží po křižácké krvi. Tito muži považují myšlenku následovat Poustevníka na jeho vlastním tažení proti Richardovi za tu nejušlechtilejší možnou věc.

Všichni majitelé základní hry – bez ohledu na to, zda si toto DLC koupí či nikoliv – teď navíc automaticky získávají devět nových map pro hru více hráčů.

DLC „The Emperor & The Hermit“ je nyní na Steamu k dispozici s 33% slevou.

27. duben 2015
První letošní bezplatné DLC pro Stronghold Crusader II je ke stažení

Tento nový obsah ke stažení přináší možnost ověřit nedobytnost vaší pevnosti v režimu volného budování hradu, nižší obtížnost a možnost vybírat mezi frakcemi v režimu „Skirmish Trails“ a také šestici zbrusu nových map.

• Invaze: Tento nový prvek doplňuje režim volného budování hradu. S pomocí stále silnějších útoků vedených počítačem lze nyní zjistit, nakolik je skutečně nedobytný vámi navržený hrad. Tímto způsobem tak můžete jednoduše odhalit nejlepší postupy pro stavbu hradů ve vaší snaze vytvořit ultimátní pevnost. Vybírat můžete z obléhacích armád různých typů a velikostí a navíc můžete zapnout i náhodné události.
• Jednoduchá umělá inteligence: Na základě častých žádostí nových hráčů série Stronghold otupuje tato nižší obtížnost agresivitu protivníků řízených počítačem v pověstně nelítostných misích režimu „Skirmish Trails“ (v sériích šarvátek spojených do jednoho tažení). Nechvalně proslulí nepřátelé této série tak na hráče útočí méně často a s nižší zuřivostí.
• Volba frakce: S pomocí tohoto rovněž často žádaného prvku si nyní mohou hráči poprvé v historii série Stronghold vybrat v režimu „Skirmish Trails“ mezi křižáckou a arabskou frakcí a na vlastní kůži si vyzkoušet silné i slabé stránky pevností patřících arabským bojovníkům za svobodu. Hráči tak získávají další možnost, jak ještě více rozostřit hranice mezi dobrem a zlem.
• Nové mapy pro režim volného budování hradu: Hráči mají k dispozici dvě nové mírumilovné mapy, na nichž mohou postavit svůj ultimátní hrad – a poté ho nechat proměnit v prach a písek vlnami útočících nepřátel řízených umělou inteligencí.
• Nové mapy pro režim šarvátky: Čtveřice nových bojišť, která se už nemohou dočkat, až je zkropí krev nepřátel – ať už online nebo offline.
• Těchto šest nových map obsahuje rovněž nové krajinné prvky, jako jsou pláže, jezera nebo například nevypočitatelná sopka.

Tento dodatečný obsah je automaticky k dispozici všem hráčům, kteří vlastní hru na Steamu.

Trailer představující prvek Invaze v režimu volného budování hradu je ke zhlédnutí na našem kanálu na YouTube.


25. březen 2015
První DLC a další velká aktualizace pro Stronghold Crusader II je k dispozici

Od minulého pátku si mohou fanoušci „hradní simulace“ Stronghold Crusader II zakoupit na Steamu první DLC k této hře, nazvané „The Princess & The Pig“. Až do konce tohoto pracovního týdne ho navíc získají s 33% slevou. Toto DLC přináší sedm nových misí pro jednoho hráče, dva nové protivníky s vlastním hradem řízené počítačem a deset dalších achievementů.

Nové mise
Do bitvy o Jeruzalém vstupují dva noví válečníci řízení počítačem. Princezna i Vepř se na cestu do Svaté země vybavili meči, oštěpy i palcáty a mají v úmyslu narušit zdejší křehkou rovnováhu sil. Hráči se musí probojovat sedmi smrtonosnými scénáři, v nichž na ně čekají staří i noví nepřátelé, kteří jsou zase o něco prohnanější a mazanější. A i když hráčům noví soupeři možná v bitvě občas trochu pomohou, při konečném zúčtování jim určitě nic nedarují.

Nová postava: Vepř
Vepř, který se vrací z původního Strongholdu, je neúprosný útočník, který bez otálení vybuduje hrad a hned vzápětí se na své protivníky vrhne s pomocí rychlých jednotek. Vepře mučil v mládí jeho otec hladem, a tak Vepř raději utekl z domova, na anglickém venkově vyrostl v loupežnické tlupě a zakrátko začal velet své vlastní bandě zbojníků. Z každé kořisti si vždy bere to nejlepší a s oblibou se přejídá. Se svou hromotluckou postavou rád zastrašuje nepřátele a na bitevním poli obvykle působí jako Vlkova osobní mlátička. A třebaže tihle dva často spolupracují, bojí se Vepř Vlka stejně, jako se kdysi bál svého otce.

Nová postava: Princezna
Jako zbrusu nová postava si Princezna ráda hraje na neviňátko – dokud pomocí svého vlivu a bohatství neshromáždí neporazitelnou armádu disponující záplavou obléhacích strojů a nerozdrtí své nepřátele na padrť. Od narození byla obdařena nespočtem privilegií, a tak za svého pobytu na královském dvoře musela jen málokdy někomu něco dokazovat. Život v lepší společnosti v ní vypěstoval neochvějnou víru ve vlastní schopnosti a poté, co upevnila své postavení u dvora, se Princezna rozhodla, že své dovednosti předvede i na bitevním poli. To z ní dělá stejně nebojácnou a hrdou velitelku jako z jakéhokoliv jiného mužského nástupce trůnu.

Zároveň s tímto DLC uvolnili autoři z Firefly Studios další velkou aktualizaci Stronghold Crusader II, nazvanou „Blow the Horn, Bang the Drum“, která přidává čtyři nové mapy do režimu šarvátky a vylepšuje umělou inteligenci nepřátel.

DLC „The Princess & The Pig“ je nyní na Steamu k dispozici za 3,34 €.

11. prosinec 2014
Velká zimní aktualizace pro Stronghold Crusader II je venku!

Firefly Studios vydali první velké rozšíření pro svoji strategickou hru Stronghold Crusader II, které přináší podporu pro Steam Workshop, balíček šesti nejoblíbenějších klasických map z prvního dílu a také řadu nových možností, jak si podle svého nastavit hru více hráčů. Všechny novinky vám nejlépe představí tento trailer na našem YouTube kanálu.

13. listopad 2014
Vánoční turnaj v Stronghold Crusader II

Hrajete rádi a často Stronghold Crusader II ve více hráčích? Tak to by vás mohl zajímat vánoční turnaj, který vývojáři ve spolupráci s komunitou fanoušků naplánovali na období od 24. listopadu do 14. prosince. Turnaje se může zúčastnit maximálně 64 hráčů vylosovaných ze všech zájemců, kteří se do 17. listopadu přihlásí skrze tento formulář. Zápasy budou probíhat každý den turnaje, vždy od 18:00 do 22:30. Turnaj bude rozdělen do tří fází, z nichž v každé se bude soupeřit na jiné mapě, aby nebylo možné vyhrát celý turnaj s jednou strategií.

Vítěz se může těšit na všechna budoucí placená DLC zdarma, podepsanou krabičku s hrou a tričko Stronghold Crusader II. Druhý v pořadí získá zdarma první placené DLC, podepsanou krabičku a tričko. Poražení semifinalisté obdrží kromě prvního placeného DLC a podepsané krabičky také tematickou šňůrku na krk.

1. říjen 2014
Strategie Stronghold Crusader II vychází 17. října!

Dlouho očekávané pokračování mixu real-time a budovatelské strategie Stronghold Crusader dorazí 17. října a vy si můžete hru předobjednat na našem e-shopu gameoutlet.cz už teď za 899 Kč.


Stronghold Crusader II
Firefly Studios / Mastertronic
strategická hra

CENA: 999 Kč
24. říjen 2014, hra je kompletně vyprodána
 
Hra byla vydána v anglickém jazyce včetně návodu.


... kompletní galerie
 

DDWorld.cz – 83 %
Přesně, co jsme chtěli – původní skvělý Stronghold v modernějším vydání...

CzechGamer.com – 82 %
Ve výsledku se jedná o mimořádně skvělou strategii, které by měl každý hráč dát šanci.

Eurogamer.cz – 70 %
Pokud nepočítám původní staré díly, tak lepší hru, kde se dají stavět a dobývat hrady, jinde nenajdete.

gamesite.sk – 68 %
Stronghold Crusader II je veľmi slabé pokračovanie, respektíve znovuzrodenie série. Tam, kde by fanúšik série čakal more vylepšení, dostane okresané možnosti pôvodného dielu obalené do trocha krajšieho kabátu.

Sector.sk – 65 %
Stronghold je síce stále funkčný a áno, aj zábavný, ale zastaralý. Už roky prevára ten istý koncept a stagnuje.

Zing.cz – 60 %
Firefly Studious chtěli potěšit fanoušky a zároveň přilákat nové hráče. Nepovedlo se jim ale ani jedno a ve finále hra neurazí, ani nepotěší.

GameBox – 55 %
Videorecenze od GameBoxu.

Vyťukej.cz – 40 %
Hru bych doporučil nováčkům, kteří se strategiemi zkoušejí koketovat.

 

www.strongholdcrusader2.com
Oficiální web Stronghold Crusader II

 


HYPERMAX | 2003-2019 (C) CINEMAX, s. r. o. / HYPE s. r. o.